Privacy

Op een aantal pagina’s op deze website wordt gevraagd om persoonsgebonden informatie op te geven. Het gaat daarbij om diensten waarvoor persoonsgegevens noodzakelijk zijn, zoals het aanvragen van een afspraak of het opvragen van informatie.

Hier is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet regelt het gehele proces van gegevensverwerking en het verzamelen, vastleggen, doorgeven en vernietigen van persoonsgegevens.

DuTand heeft naar aanleiding hiervan een eigen privacyreglement. Dit reglement kunt u opvragen via: info@dutand.nl

Als bezoeker van de website www.dutand.nl beslist u welke persoonsgerichte gegevens u wilt prijsgeven. Wij willen u er echter op wijzen dat wij – door het invullen van uw persoonlijke gegevens zoals naam en adres en eventuele medische gegevens – deze gegevens verwerken in ons praktijk informatiesysteem.

Met het opgeven van uw persoonlijke gegevens via de op de website vermelde e-mailadressen verleent u ons automatisch toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken.

Uw persoonlijke gegevens zullen wij uiteraard vertrouwelijk behandelen. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats met het doel de (potentiële) patiënten te voorzien van informatie, gericht op een (eventuele)  behandeling.

Indien u nog vragen/opmerkingen heeft, kunt u zich richten tot onze praktijk.